Firma Holzer SlovakiaFirma Holzer Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2003 ako dcérska spoločnosť Horzer GmbH v Herbrechtingene v Nemecku. Materská firma sa zaoberá konštrukčným návrhom a zhotovením jednoúčelových strojových zariadení na objednávku.

Holzer Slovakia s.r.o. vyrába dielce podľa dodaných výkresov frézovaním, sústružením a zváraním (Ar, CO2).

Od svojho vzniku firma úzko spolupracuje s Osram Slovakia a.s. pri rekonštrukcií strojných zariadení, ako aj balení a kontrole žiaroviek.