Holzer Slovakia s.r.o.


Firma Holzer Slovakia > Služby

Služby

  • Frézovanie
  • Sústruženie
  • Zváranie (Ar, CO2)
  • Konštrukčný návrh častí strojov, dielcov a prípravkov, ...